"Βότανα και αρωματικά φυτά της Φιλερήμου"

Σχολική Χρονιά: 2013-2014

Υπεύθυνοι καθηγητές: Βασιλάκης Κυριάκος- Τεχνολόγος

                                 Κωνσταντοπούλου Μαρία -Φιλόλογος


Ομάδα μαθητών της Α' & Β' Λυκείου