"Το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης"

Σχολικό Έτος 2017-18

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αγγελίδη Χριστίνα

Ομάδα 35 μαθητών/τριων