Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού

Διαβίβαση  τέσσερων (4) ενημερωτικών φυλλαδίων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στα παρακάτω συννημένα έγγραφα: