Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκδρομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚ

                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τ.Κ. 85101

τηλ. 22410-91699 - 22410-93089

fax 2241091699

e-mail: mail@lyk-ialys.dod.sch.gr

                                          Ιαλυσός     07-11-16

                   Αριθμ Πρωτ:562

                   Προς:

           Δ/νση Β/θμιας Εκ/σης

                      Δωδ/σου Ρόδου

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκδρομή

 

ΣΧΕΤ: Υ.Α. 129287/Γ2/2011 Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 279/τ. Β΄/ 2-12-2011)

 

  Η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Ιαλυσού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη μετακίνηση των μαθητών του σχολείου στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής (δενδροφύτευση) σε περιοχή που θα υποδειχθεί από το Δασαρχείο Ρόδου στην περιοχή Απόλλωνα .

  Συγκεκριμένα:

 -Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2016 ημέρα Παρασκευή. Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 160 μαθητές και συνοδοί καθηγητές. Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το ακόλουθο:

 1. Αναχώρηση στις 08:30π.μ. από το Γενικό Λύκειο Ιαλυσού με προορισμό το χώρο που θα υποδειχθεί από το Δασαρχείο για δενδροφύτευση.

 2. Επίσκεψη στο φράγμα Γαδουρά.

 3. Αναχώρηση με προορισμό την Ψίνθο για γεύμα.

 4. Αναχώρηση από την Ψίνθο στις 03:30 μ.μ. με προορισμό το Γενικό Λύκειο Ιαλυσού.

 Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο, αρκεί σε κάθε περίπτωση να έχουν παραδοθεί στο ΓΕΛ Ιαλυσού έως το μεσημέρι της 14ης Νοεμβρίου 2016.

 Παρατήρηση: Σε περίπτωση βροχόπτωσης το πρόγραμμα θα διαφοροποιηθεί ως εξής: Επίσκεψη στο φράγμα Γαδουρά , ξενάγηση των μαθητών εκεί, και μετά, μετάβαση στην Ψίνθο για γεύμα.

 Η προσφορά της εκδρομής θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για τη μετακίνησή τους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λ.π.) και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.).

 2. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία..

 3. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες κ.λ.π.)

 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο Τουρισμού διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ.

 5. Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (docή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

 6. Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

                                                                                                                           Η Διευθύντρια

                                                                                                                 Κωνσταντοπούλου Μαρία