2η ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συννημένο αρχείο