ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2024 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003)

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συννημένο έγγραφο