Θερινή Λειτουργία Σχολείου

Κατά τους θερινούς μήνες το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη 9:00-11:00.