Ημέρες λειτουργίας για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Το σχολείο θα λειτουργήσει την Πέμπτη 6-7-17, Πέμπτη 13-7-17 καθώς και την Παρασκευή 14-7-17 και ώρα 9:00-11:00 για την υποστήριξη της υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων.