Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών που ορίστηκε για την ανάθεση της διεξαγωγής οργανωμένης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Βουλή  αποφάσισε με βάση ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια και με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδρομής, η εκδρομης να πραγματοποιηθεί από το ταξιδιωτικό πρακτορείο Connection Travel καθώς έκρινε ότι ήταν η πλέον συμφέρουσα προσφορά για τους μαθητές.