Αίθριο
Γραφείο Δ/νσης
Γραφείο Δ/νσης
Γραφείο Υποδιευθυνσης
Αίθουσα Διδασκαλίας
Γραφείο Καθηγητών
Βιβλιοθήκη
Αίθριο
Χώρος στάθμευσης

Σχολικό Έτος 2022-23

 
   

Θεολόγος Χρήστος

Διευθυντής

 

Οικονομολόγος ΠΕ80

Τυρίκος Δημήτρης

Υποδιευθυντής

 

Φιλόλογος ΠΕ02

 

Τσέκου Βασιλική

Θεολόγος ΠΕ01

 

Κεφαλάς Δημήτρης

 

Φιλόλογος ΠΕ02

Ιντζέ Πολυξένη

 

Φιλόλογος ΠΕ02

Ματενόγλου Ευανθία

  

   Φιλόλογος ΠΕ02

Παρμπή Κων/να

 

 

Φιλόλογος ΠΕ02

Μπούρα Αγγελική

 

Φιλόλογος ΠΕ02

Νιγδέλη Αικατερίνη

 

Φιλόλογος ΠΕ02

Πεζανάκης Νικόλαος

 

Μαθηματικός ΠΕ03

Τριανταφύλλου Παρασκευή

 

 

Μαθηματικός ΠΕ03

 

Καμπουράκη Αντωνία-Ειρήνη

 

 

Μαθηματικός ΠΕ03

 

Γούλας Κων/νος

Φυσικός ΠΕ04.01

  

Σάββας Βασίλειος

 

Φυσικός ΠΕ04.01

Παναγιωτίδης Παναγιώτης

 

Χημικός ΠΕ04.02

Τσιάπος Απόστολος

Βιολόγος ΠΕ04.04

 

Γιώτη Νάντια

 

Γαλλικής Φιλολογίας ΠΕ05

Αναγνωστόπουλος Γιάννης

 

 

Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

 

Σουρλής Ιωάννης

 

Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Κωστούλα Μαρία

Γερμανικής Φιλολογίας ΠΕ07

 

Δοξάκης Δημήτριος

 

Φυσικής Αγωγής ΠΕ11

 

Παπάζογλου Χαράλαμπος

 

Φυσικής Αγωγής ΠΕ11

Κλωνάρη Νίκη

Οικονομολόγος ΠΕ80

 

Αφεντούλη Ειρήνη

 

Πληροφορικής ΠΕ86

Φάκα Ευθυμία

 

 Μαθηματικός ειδικής αγωγής ΠΕ02.50